Forschungsinstitut für Diskrete Mathematik

Lehrveranstaltungen

Sommersemester 1997Vorlesungen
Mathematische Methoden des Operations Research I
Mo 12-14, Di 12-13, Seminarraum, Nassestraße 2
(Beginn: 8.4.)
E. Triesch
Übungen zu Mathematische Methoden des Operations Research I
Di 13-15, Seminarraum, Nassestraße 2
(Beginn: 15.4.)
E. Triesch,
C. Anhalt
Diskrete Mathematik II
Mo, Di 16-18, Seminarraum, Nassestraße 2
(Beginn: 14.4.)
B. Korte
Übungen zu Diskrete Mathematik II
Di 14-16, Seminarraum, Nassestraße 2
(Beginn: 15.4.)
B. Korte,
J. Vygen
Expandergraphen und ihre Anwendungen II
Do 16-18, Seminarraum, Nassestraße 2
(Beginn: 10.4.)
E. Triesch
Flüsse und Wege in Graphen
Mi 10-12, Seminarraum, Nassestraße 2
(Beginn: 9.4.)
A. Huck

Seminare
Seminar Diskrete Optimierung
Mo 14-16, Seminarraum, Nassestraße 2
(Beginn: 7.4.)
B. Korte,
E. Triesch
Oberseminar Diskrete Optimierung
Mo 18-20, Seminarraum, Nassestraße 2
(Teilnahme nur nach Anmeldung)
B. Korte,
E. Triesch
Kolloquium über Operations Research
Do 18-20, Seminarraum, Nassestraße 2
(Teilnahme nur nach Anmeldung)
B. Korte,
L. Lovász,
E. Triesch


Stand: 15.4.1997. Rückfragen bitte an J. Vygen